estandarte

Estandarte para celebración en parroquias o templos de culto.