ostensorio-exposicion

Ostensorio exposición para forma consagrada, para parroquias o templos.